Göteborg Majorna Frölunda

Grundades tisdag 15 april 1947
Klubb 13125 - Distrikt 2365 - Charternummer

Rotary är en öppen, social nätverksorganisation för kvinnor och män. Rotary finns över hela världen och står oberoende av nationalitet, kön, politisk eller religiös uppfattning. För närvarande räknar Rotary 1,2 miljoner medlemmar globalt och cirka 26.000 medlemmar i Sverige, fördelat på 550 klubbar. Arbetet inom Rotary bedrivs av dess klubbar som organisatoriskt är indelade i distrikt. Sverige har 10 distrikt. Distrikten har endast har en samordnande funktion. Det västsvenska distriktet heter 2360 och omfattar 65 klubbar, däribland vår klubb.

Majorna Göteborg Rotaryklubb
Vår klubb etablerades som den andra klubben i Göteborg vilket skedde 15 april 1947.

Göteborg Frölunda Rotaryklubb startade 1964 som charterklubb till Majorna Göteborg Rotaryklubb.

Göteborg Majorna Frölunda Rotaryklubb bildades 1 juli genom sammanslagning av de båda klubbarna. 

Fortsättningsvis träffas vi måndagar 12.30 - 13.30 på Villa BelParc i Slottsskogen.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 64
- Herrar 46
- Damer 18
Paul Harris Fellow 24
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 4
Andra kontakter 4

Adress

Göteborg Majorna-Frölunda Rotaryklubb

C/O Villa Belparc, Slottsskogen
A O Elliots v. 10
41311 Göteborg
Sverige

goteborg-majorna-frolunda@rotary.se