Tillsammans skapar vi framtidstro !

måndag 23 september 2024 12:30-13:30, Villa BelParc, Slottsskogen, A O Elliots v. 10, 413 11 Göteborg, Sverige

Henrik Orrbeck, vice VD . Reningsborg startade sin verksamhet 1992. Det gamla övergivna Reningsverket i Frölunda blev basen för ett arbete som vuxit under åren. Secondhandbutiker, arbetsträning, hunddagis, kreativt arbete såsom keramik och trädgård, caféverksamhet, däckhotell, trygghetsvärdar mm. Syftet är att hjälpa där behoven finns. 

Tillsammans skapar vi framtidstro ! Henrik Orrbeck vice VD på Reningsborg.