Demokrati i mellanöstern?

måndag 2 september 2024 12:30-13:30, Villa BelParc, Slottsskogen, A O Elliots v. 10, 413 11 Göteborg, Sverige
Talare:


 Ann-Kristin Jonasson är fil. dr. och universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet. Hon är också ledamot i styrelsen för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII). Hennes forskning har huvudsakligen fokuserat på EU:s politik för främjande av demokrati - och hur denna relaterar till förebyggande av våldsbejakande extremism och terrorism - i Medelhavsområdet, med särskilt fokus på Jordanien och Turkiet. Ann-Kristin kommer att tala om i vilken grad det finns förutsättningar för demokrati i Mellanöstern.